ลิขสิทธิ์ © 2018 บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด

  • line2
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ห้อง 106, คลองหนึ่ง, คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร 02-564-7664 สายด่วน 080-379-6000 Email : Sales@kidbright.io  

 

"Share your imaginations!"
"From imaginations to reality"

The intention…

With the heart of Thai researchers, we need all the Thai children to have a chance to learn programming with the aim for global learning. According to 21st Century STEM Education, we have designed, developed, and manufactured an Embedded Board that can run under commands (KidBright).

KidBright

Kidbright

KidBright works with Internet of Thing (IoT) where students can create command sets via KidBright on the website. It is easy to use, just drag and drop the command blocks. Drag and drop helps to reduce the problem of typing a wrong command. The generated commands are sent to the KidBright board and connected to the desired system. For example, watering plants at a specified humidity level or turning off the lights at a specified time.

SHOP NOW!