kb COVER WIX-01.jpg
 

"Share your imaginations!"
"จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง"

ความตั้งใจ...

ด้วยหัวใจของนักวิจัยไทย ที่ต้องการให้เด็กไทยทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้การโปรแกมมิ่ง เพื่อการเรียนรู้ในระดับโลก ตามแนวการศึกษาในศตวรรษที่ 21 STEM Education เราจึงได้ออกแบบพัฒนาและผลิตบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำสั่ง KidBright

KidBright

Kidbright

สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Internet Of Thing (IoT) โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม KidBright บนเว็บไซต์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน (Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลในการแก้ปัญหาเรื่องการพิมพ์ชุดคำสั่งผิด  ชุดคำสั่งที่ถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด KidBright และระบบเฉพาะที่เชื่อมต่อให้ทำงานตามที่ต้องการ เช่น รดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนด หรือเปิดปิดไฟตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น

SHOP NOW!

  • line2
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

ลิขสิทธิ์ © 2018 บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด

 56/17 หมู่ที่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร 0-2194-0941 สายด่วน 088-886-3400 Email : Sales@kidbright.io