top of page
kb COVER WIX-01.jpg
new arrivals
02.png

"Share your imaginations!"
"จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง"

ความตั้งใจ...

ด้วยหัวใจของนักวิจัยไทย ที่ต้องการให้เด็กไทยทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้การโปรแกมมิ่ง เพื่อการเรียนรู้ในระดับโลก ตามแนวการศึกษาในศตวรรษที่ 21 STEM Education เราจึงได้ออกแบบพัฒนาและผลิตบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำสั่ง KidBright

KidBright

Kidbright

สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Internet Of Thing (IoT) โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม KidBright บนเว็บไซต์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน (Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลในการแก้ปัญหาเรื่องการพิมพ์ชุดคำสั่งผิด  ชุดคำสั่งที่ถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด KidBright และระบบเฉพาะที่เชื่อมต่อให้ทำงานตามที่ต้องการ เช่น รดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนด หรือเปิดปิดไฟตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น

All Videos

SHOP NOW!

bottom of page