top of page

FAQ

 • บอร์ด KidBright32  พร้อมส่งของเมื่อไหร่
  รอบที่1 สำหรับผู้ที่สั่งสินค้าตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2561 ถึงเดือน กรกฎาคม 2561 ส่งสินค้าให้ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 รอบที่ 2 สินค้าพร้อมจัดส่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 (สำหรับผู้ที่สั่งสินค้าภายในเดือน สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป)
 • ทำไมต้องสั่งบอร์ด KidBright32 ตอนนี้
  เนื่องจากสินค้าอยู่ในช่วง PreOrder ราคาจะลดลงจาก 700 บาท เหลือเพียง 600 บาท พอหมดจากช่วง PreOrder ราคาขายจะปรับขึ้นเป็นราคาปกติคือ 700 บาท
 • สามารถเข้ามาชมสินค้าได้หรือไม่
  ได้ สามารถเข้ามารับชมสินค้าได้ที่ Gravitechthai Co., Ltd (บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด) สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ห้อง 106, คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 โทร 02-564-7664 สายด่วน 080-379-6000 Email : Sales@kidbright.io <iframe style="border:0"></iframe> กรุณานัดล่วงหน้า
 • หากเกินวันที่หมดโปรโมชั่นช่วงนี้แล้ว จะมีโปรอื่นๆ ของ Kid bright หรือไม่
  โปรโมชั่นช่วงที่ 1 ราคาบอร์ดลด 100 บาท สั่งสินค้าตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2561 ถึงเดือน กรกฎาคม 2561 บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โปรโมชั่นช่วงที่ 2 ราคาบอร์ดลด 100 บาท สั่งสินค้าตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2561 ถึงเดือน ตุลาคมคม 2561 บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 หลังจากช่วงโปรโมชั่น ราคา บอร์ด KidBright จะปรับขึ้นเป็น 700 บาท แต่สินค้าพร้อมจัดส่งในทันที
 • KidBright32 สามารถทำอะไรได้บ้าง
  เป็นบอร์ดสมองกล เปรียบเทียบคล้าย Microcontroller แต่บนบอร์ดจะประกอบไปด้วย เซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น วัดอุณหภูมิ,แสง,เสียง(ลำโพง) และจอแสดงผล LED เป็นต้น และการโปรแกรมสามารถทำได้ง่ายคือใช้การโปรแกรมแบบ Block Structure เหมาะกับการฝึกหัดเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมผ่านทาง USB port <iframe></iframe>
 • จะมีการจัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright32 หรือไม่
  หลังจากวันที่ 8 สิงหาคม 2561 จะมีศูนย์อบรมสองที่ด้วยกัน ตารางการฝึกอบรม KidBright32 1. Gravitechthai Co., Ltd (บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด) สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ห้อง 106, คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 <iframe style="border:0"></iframe> 2. Gravitechthai Co., Ltd (บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด) สาขาฟอจูน <iframe style="border:0"></iframe> โดยมีเงื่อนไข ถ้าลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่ 20 บอร์ดขึ้นไปทางบริษัทจะเปิดอบรมให้เป็นกรณีพิเศษ ในกรณีลูกค้าทั่วไปทางบริษัทจะเปิดอบรมให้เดือนละสองครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-564-7664 สายด่วน 080-379-6000 Email : Sales@kidbright.io
 • บอร์ด KidBright รองรับการทำงาน IOT หรือไม่
  Internet of Things (IoT) คืออะไร Internet of Things (IoT) คือ "อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง" หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต) รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น บอร์ด KidBright 32 V1.6 ที่บริษัทผลิตให้กับ NECTEC และ ขายให้ลูกค้าใช้ชิปประมวลผล ESP32 ซึงรองรับการทำงานทาง internet ดังนั้นบอร์ด KidBright32 จึงรองรับการทำงานกับ IOT
 • บอร์ด KidBright32  และอุปกรณ์เสริม
  อุปกรณ์สำหรับใช้งานร่วมกับบอร์ด KidBright32 v1.6 ได้แก่ 1. สาย Micro USB จำนวน 1 เส้น สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งงานโปรแกรม 2. แฟลชไดร์ฟที่มี KidBright32 v1.6 สำหรับ บูตบอร์ด KidBright32 v1.6 ให้พร้อมรับคำสั่ง 3. KidBright Standoffs ขาตั้งสำหรับยึดบอร์ด KidBright32 v1.6 ทั้งสองบอร์ดเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 4. KidBright Chain Kit ต่าง ๆ ที่วางจำหน่ายในเว็บไซต์ kidbright.io และ Gravitechthai
 • การต่อใช้งานบอร์ด KidBright32
  วิธีการต่อใช้งานบอร์ด KidBright32 v1.6 สามารถดูได้จากวิดีโอนี้ >>> https://youtu.be/CfCGy4TIQAs หมายเหตุ: บอร์ด KidBright32 ในวิดีโอเป็นบอร์ดรุ่นเก่า ฟังก์ชันการใช้งานของ KidBright32 v1.6 อาจมีฟังก์ชันใหม่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความแตกต่างของการใช้งานในบางฟังก์ชัน ตัวอย่างการใช้งานบอร์ด KidBright32 v1.6 เพิ่มเติม >> https://www.kid-bright.org/kidbright/video/
 • ข้อแตกต่างระหว่างบอร์ด KidBright32  ของบริษัทและของ NECTEC
  สำหรับบอร์ด KidBright32 ของทาง NECTEC จะเป็นบอร์ดสีน้ำเงินซึ่งจะเป็นบอร์ดสำหรับแจกให้ทางโรงเรียน แต่บอร์ด KidBright32 ของบริษัทจะเป็นบอร์ดสีดำ และจะมีข้อแตกต่างกันที่สีเท่านั้น ฟังกชั่นการใช้งานจะเหมือนกัน
 • การใช้งานบล็อคต่างๆของบอร์ด KidBright32
  การใช้งานบล็อคต่างๆของบอร์ด KidBright32 v1.6 การใช้งานบล็อคต่างๆของบอร์ด KidBright32 v1.6 สามารถดูได้จากวิดีโอนี้ >>> https://youtu.be/CfCGy4TIQAs หมายเหตุ: บอร์ด KidBright32 ในวิดีโอเป็นบอร์ดรุ่นเก่า ฟังก์ชันการใช้งานของ KidBright32 v1.6 อาจมีฟังก์ชันใหม่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความแตกต่างของการใช้งานในบางฟังก์ชัน
 • การใช้งาน USB และ Magnetic Sensor
  การใช้งานของ usb ของ KidBright32 v1.6 สามารถใช้ได้กับ USB LED Light หรือใช้กับ USB Fan โดยใช้ในการควบคุมการเปิด/ปิดช่องเสียบ USB โดยสามารถดูตัวอย่างได้ตามวิดีโอนี้ >> https://youtu.be/o3Amzgi5hLg ส่วนการใช้งานของ Magnetic Sensor สามารถต่อเข้ากับช่อง input หรือ ขา i/o 18,19,23 ได้เลย โดยสามารถดูตัวอย่างตามวิดีโอนี้ >> https://youtu.be/69seRj01HhM
 • วิธีการใช้งานเบื้องต้น
  https://www.kidbright.io/manual
 • โปรแกรมที่ใช้คู่กับบอร์ด KidBright สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหน
  โปรแกรม KidBright IDE (ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด) FDTI Driver เพื่อ Active Serial USB COM Port Download Link >> https://www.kid-bright.org/kidbright/downloads/
bottom of page