FAQ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามทั่วไป

บอร์ด KidBright32  พร้อมส่งของเมื่อไหร่


รอบที่1 สำหรับผู้ที่สั่งสินค้าตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2561 ถึงเดือน กรกฎาคม 2561 ส่งสินค้าให้ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 รอบที่ 2 สินค้าพร้อมจัดส่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 (สำหรับผู้ที่สั่งสินค้าภายในเดือน สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป)
ทำไมต้องสั่งบอร์ด KidBright32 ตอนนี้


เนื่องจากสินค้าอยู่ในช่วง PreOrder ราคาจะลดลงจาก 700 บาท เหลือเพียง 600 บาท พอหมดจากช่วง PreOrder ราคาขายจะปรับขึ้นเป็นราคาปกติคือ 700 บาท
สามารถเข้ามาชมสินค้าได้หรือไม่


ได้ สามารถเข้ามารับชมสินค้าได้ที่ Gravitechthai Co., Ltd (บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด) สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ห้อง 106, คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 โทร 02-564-7664 สายด่วน 080-379-6000 Email : Sales@kidbright.io <iframe style="border:0"></iframe> กรุณานัดล่วงหน้า
หากเกินวันที่หมดโปรโมชั่นช่วงนี้แล้ว จะมีโปรอื่นๆ ของ Kid bright หรือไม่


โปรโมชั่นช่วงที่ 1 ราคาบอร์ดลด 100 บาท สั่งสินค้าตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2561 ถึงเดือน กรกฎาคม 2561 บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โปรโมชั่นช่วงที่ 2 ราคาบอร์ดลด 100 บาท สั่งสินค้าตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2561 ถึงเดือน ตุลาคมคม 2561 บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 หลังจากช่วงโปรโมชั่น ราคา บอร์ด KidBright จะปรับขึ้นเป็น 700 บาท แต่สินค้าพร้อมจัดส่งในทันที
KidBright32 สามารถทำอะไรได้บ้าง


เป็นบอร์ดสมองกล เปรียบเทียบคล้าย Microcontroller แต่บนบอร์ดจะประกอบไปด้วย เซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น วัดอุณหภูมิ,แสง,เสียง(ลำโพง) และจอแสดงผล LED เป็นต้น และการโปรแกรมสามารถทำได้ง่ายคือใช้การโปรแกรมแบบ Block Structure เหมาะกับการฝึกหัดเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมผ่านทาง USB port <iframe></iframe>
จะมีการจัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright32 หรือไม่


หลังจากวันที่ 8 สิงหาคม 2561 จะมีศูนย์อบรมสองที่ด้วยกัน ตารางการฝึกอบรม KidBright32

1. Gravitechthai Co., Ltd (บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด) สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ห้อง 106, คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 <iframe style="border:0"></iframe> 2. Gravitechthai Co., Ltd (บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด) สาขาฟอจูน <iframe style="border:0"></iframe> โดยมีเงื่อนไข ถ้าลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่ 20 บอร์ดขึ้นไปทางบริษัทจะเปิดอบรมให้เป็นกรณีพิเศษ ในกรณีลูกค้าทั่วไปทางบริษัทจะเปิดอบรมให้เดือนละสองครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-564-7664 สายด่วน 080-379-6000 Email : Sales@kidbright.io
บอร์ด KidBright รองรับการทำงาน IOT หรือไม่


Internet of Things (IoT) คืออะไร
Internet of Things (IoT) คือ "อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง" หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต) รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น บอร์ด KidBright 32 V1.6 ที่บริษัทผลิตให้กับ NECTEC และ ขายให้ลูกค้าใช้ชิปประมวลผล ESP32 ซึงรองรับการทำงานทาง internet ดังนั้นบอร์ด KidBright32 จึงรองรับการทำงานกับ IOT

การใช้งาน

บอร์ด KidBright32  และอุปกรณ์เสริม


อุปกรณ์สำหรับใช้งานร่วมกับบอร์ด KidBright32 v1.6 ได้แก่ 1. สาย Micro USB จำนวน 1 เส้น สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งงานโปรแกรม 2. แฟลชไดร์ฟที่มี KidBright32 v1.6 สำหรับ บูตบอร์ด KidBright32 v1.6 ให้พร้อมรับคำสั่ง 3. KidBright Standoffs ขาตั้งสำหรับยึดบอร์ด KidBright32 v1.6 ทั้งสองบอร์ดเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 4. KidBright Chain Kit ต่าง ๆ ที่วางจำหน่ายในเว็บไซต์ kidbright.io และ Gravitechthai
การต่อใช้งานบอร์ด KidBright32


วิธีการต่อใช้งานบอร์ด KidBright32 v1.6 สามารถดูได้จากวิดีโอนี้ >>> https://youtu.be/CfCGy4TIQAs หมายเหตุ: บอร์ด KidBright32 ในวิดีโอเป็นบอร์ดรุ่นเก่า ฟังก์ชันการใช้งานของ KidBright32 v1.6 อาจมีฟังก์ชันใหม่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความแตกต่างของการใช้งานในบางฟังก์ชัน ตัวอย่างการใช้งานบอร์ด KidBright32 v1.6 เพิ่มเติม >> https://www.kid-bright.org/kidbright/video/
ข้อแตกต่างระหว่างบอร์ด KidBright32  ของบริษัทและของ NECTEC


สำหรับบอร์ด KidBright32 ของทาง NECTEC จะเป็นบอร์ดสีน้ำเงินซึ่งจะเป็นบอร์ดสำหรับแจกให้ทางโรงเรียน แต่บอร์ด KidBright32 ของบริษัทจะเป็นบอร์ดสีดำ และจะมีข้อแตกต่างกันที่สีเท่านั้น ฟังกชั่นการใช้งานจะเหมือนกัน
การใช้งานบล็อคต่างๆของบอร์ด KidBright32


การใช้งานบล็อคต่างๆของบอร์ด KidBright32 v1.6 การใช้งานบล็อคต่างๆของบอร์ด KidBright32 v1.6 สามารถดูได้จากวิดีโอนี้ >>> https://youtu.be/CfCGy4TIQAs หมายเหตุ: บอร์ด KidBright32 ในวิดีโอเป็นบอร์ดรุ่นเก่า ฟังก์ชันการใช้งานของ KidBright32 v1.6 อาจมีฟังก์ชันใหม่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความแตกต่างของการใช้งานในบางฟังก์ชัน
การใช้งาน USB และ Magnetic Sensor


การใช้งานของ usb ของ KidBright32 v1.6 สามารถใช้ได้กับ USB LED Light หรือใช้กับ USB Fan โดยใช้ในการควบคุมการเปิด/ปิดช่องเสียบ USB โดยสามารถดูตัวอย่างได้ตามวิดีโอนี้ >> https://youtu.be/o3Amzgi5hLg ส่วนการใช้งานของ Magnetic Sensor สามารถต่อเข้ากับช่อง input หรือ ขา i/o 18,19,23 ได้เลย โดยสามารถดูตัวอย่างตามวิดีโอนี้ >> https://youtu.be/69seRj01HhM
วิธีการใช้งานเบื้องต้น


https://www.kidbright.io/manual
โปรแกรมที่ใช้คู่กับบอร์ด KidBright สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหน


โปรแกรม KidBright IDE (ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด) FDTI Driver เพื่อ Active Serial USB COM Port Download Link >> https://www.kid-bright.org/kidbright/downloads/