top of page
KidBright Standoffs 10mm x4
 • KidBright Standoffs 10mm x4

  SKU: DTKB-2175

  คุณสมบัติอุปกรณ์

  • มีความกว้างขนาด 10 มิลลิเมตร
  • ในชุดจะประกอบไปด้วยน็อตทั้งหมด 8 ชิ้น
  • ทนทานแข็งแรง

   

  ใช้สำหรับเป็นขาตั้งของ KidBrig

  ชุดขาตั้งสำหรับ Kidbright ช่วยให้อุปกรณ์ของคุณมีความสวยงาม ใช้งานได้ง่ายสะดวกขึ้น ในชุด KidBright Standoffs จะประกอบไปด้วย ชุดน็อตจำนวน 4 ชุด ทั้งหมด 8 ตัว ตัวน็อตมีความทนทานแข็งแรง

   

   

  ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

   ฿45.00ราคา
   bottom of page