"Share your imaginations!"
"จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง"

ความตั้งใจ...

ด้วยหัวใจของนักวิจัยไทย ที่ต้องการให้เด็กไทยทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้การโปรแกมมิ่ง เพื่อการเรียนรู้ในระดับโลก ตามแนวการศึกษาในศตวรรษที่ 21 STEM Education เราจึงได้ออกแบบพัฒนาและผลิตบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำสั่ง KidBright

KidBright

Kidbright

สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Internet Of Thing (IoT) โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม KidBright บนเว็บไซต์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน (Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลในการแก้ปัญหาเรื่องการพิมพ์ชุดคำสั่งผิด  ชุดคำสั่งที่ถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด KidBright และระบบเฉพาะที่เชื่อมต่อให้ทำงานตามที่ต้องการ เช่น รดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนด หรือเปิดปิดไฟตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น

SHOP NOW!

ลิขสิทธิ์ © 2018 บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด

  • line2
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ห้อง 106, คลองหนึ่ง, คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร 02-564-7664 สายด่วน 080-379-6000 Email : Sales@kidbright.io