หน้าจอพื้นฐานสำหรับโปรแกรม  KidBright32

           

Basic Tab

           เป็นบล็อกพื้นฐานที่ใฃ้งานบ่อยๆ เช่นการแสดงตัวอักษรบน LED แบบต่างๆ,การหน่วงเวลา และการทำงานวนซ้ำ

Math Tab

           เป็นบล็อกพื้นฐานที่ใฃ้กำหนดค่า หรือคำนวนทางคณิตศาสตร์

Logic Tab

           เป็นบล็อกที่เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไข

Music Tab

           เป็นบล็อกคำสั่งให้ลำโพงส่งเสียงตามคำสั่ง

Sensor Tab

           เป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวข้องกับการติดตามใช้งานเซ็นเซอร์

Clock Tab

           เป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวข้อง Clock

IO Tab

           เป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับการส่งค่าออก  UART

Advance Tab

           เป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานพิเศษ

ลิขสิทธิ์ © 2018 บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด

  • line2
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ห้อง 106, คลองหนึ่ง, คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร 02-564-7664 สายด่วน 080-379-6000 Email : Sales@kidbright.io